Polityka prywatności

Wstęp

Na witrynie („Witryna”) cenimy w szczególności prywatność Użytkowników i dokładamy wszelkich starań, aby ich dane były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z prawem. W niniejszej Polityce prywatności zawarte zostały informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane Użytkowników: cele przetwarzania, rodzaje zbieranych danych, okres ich przechowywania, odbiorcy danych Użytkowników, prawa Użytkowników oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych, które warto znać.

1. Kim jesteśmy?

Witryna jest utrzymywana i obsługiwana przez NITAYA INVESTMENTS LIMITED („Firma”, „My”), firmę zarejestrowaną na Cyprze pod numerem ΗΕ 384793, z siedzibą pod adresem Veroias, 3 Monovolikos 4, Kato Polemidia, 4150, Limassol, Cypr. Firma jest Administratorem Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 („RODO”).

1.1 Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub przetwarzania danych osobowych, wystąpienia problemu lub w celu złożenia skargi, prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy za pośrednictwem poczty e-mail [email protected] i opisanie zaistniałego problemu. Zapytanie zostanie skierowane do odpowiedniego działu, który pomoże w rozwiązaniu problemu.

2. Jakie dane osobowe Użytkowników zbieramy i kiedy?

2.1 Podczas przeglądania lub korzystania z Witryny następujące dane Użytkowników są zbierane automatycznie („Dane zbierane automatycznie”):

 • Informacje o urządzeniu. Podczas przeglądania Witryny śledzimy informacje o urządzeniu Użytkownika (urządzeniu mobilnym lub komputerze), unikalnym identyfikatorze urządzenia (jeśli dotyczy), systemie operacyjnym, rodzaju przeglądarki i jej wersji, wybranej strefie czasowej i zainstalowanym języku;
 • Adres IP Użytkownika, dane o lokalizacji, informacje o operatorze komórkowym lub dostawcy Internetu;
 • Informacje o źródle, z którego Użytkownik trafił do Serwisu;
 • Informacje otrzymywane i gromadzone przez pliki cookie (aby dowiedzieć się, w jaki sposób Witryna korzysta z plików cookie, prosimy postępować zgodnie z informacjami znajdującymi się w sekcji dotyczącej plików cookie lub zgodnie z naszą Polityką plików cookie);
 • Śledzimy również informacje o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, m.in., ile razy odwiedził Serwis, odwiedzane podstrony, czas dostępu i inne informacje na temat sesji przeglądania;
 • Informacje o tym, czy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych treści lub materiałów, lub czy wyraził zgodę na naszą Politykę prywatności, Politykę plików cookie i inne powiązane dokumenty.

2.2 Gdy Użytkownik wysyła do nas wiadomość za pośrednictwem interfejsu Witryny, poczty e-mail lub zapisuje się do naszej cotygodniowej listy mailingowej, przesyła nam następujące informacje („Dane wiadomości”):

 • Informacje o swoim adresie e-mail;
 • Informacje o statusie swojej subskrypcji na naszej cotygodniowej liście mailingowej;
 • Temat swojego zapytania.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkowników i na jakiej podstawie prawnej?

Zebrane od Użytkowników dane będą wykorzystywane przez Firmę w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Administrowanie Witryną i ochrona naszej działalności. Wykorzystujemy dane Użytkowników w celu zapobiegania oszustwom, działaniom niezgodnym z prawem, ochrony Serwisu i infrastruktury technicznej Firmy. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Firmy.
W celu zapewnienia Witryny dostosowanej do zainteresowań Użytkowników, ich położenia geograficznego i preferencji. Oto niektóre z przykładów: a) możemy zapewnić Witrynę w języku Użytkownika; b) możemy zapewnić Użytkownikowi Serwis dostosowany do jego położenia geograficznego i preferencji. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Firmy.
Dostarczanie Ci treści, recenzji i materiałów dostosowanych do Twoich zainteresowań i preferencji (za Twoją wyraźną zgodą). Twoja zgoda.
Rozwój nowych funkcji Serwisu. Możemy anonimizować Twoje dane (poprzez usuwanie danych osobowych ze zbiorów danych) oraz prowadzić badania i analizy. Analiza ta pomoże nam dowiedzieć się, w jaki sposób osoby z określonych odbiorców korzystają z Witryny. Korzystając z tych informacji, będziemy rozwijać Witrynę w sposób, który odpowiada zainteresowaniom naszych odbiorców. Po anonimizacji Twoje dane nie będą już definiowane jako dane osobowe. Przetwarzanie to nie jest prawnie zabronione i nie wymaga określonej zgody.
Aby zachować zgodność z prawem, żądaniami agencji rządowych, sądu lub policji (jeśli dotyczy). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Firma.
Aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub wiadomość. Twoja zgoda.
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Firma.
Aby wysłać Ci naszą cotygodniową listę mailingową. Twoja zgoda.

4. Ochrona dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla użytkowników w wieku poniżej 18 lat lub poniżej wieku poproszonego o uprawianie hazardu na polu danego użytkownika („pełnoletność”).

Serwis nie przyjmuje i nie przetwarza informacji o użytkownikach poniżej pełnoletności. W przypadku stwierdzenia, że ​​którykolwiek użytkownik Witryny nie osiągnął pełnoletności, mamy obowiązek natychmiast wykluczyć wszystkie dane, które otrzymaliśmy od dziecka. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i dowiesz się, że Twoje dziecko lub Twoja opieka korzysta w jakikolwiek sposób z Witryny, skontaktuj się z nami niezwłocznie w celu rozwiązania tego problemu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzystanie z Witryny przez dzieci lub osoby poniżej 18 roku życia. Korzystając z Witryny, każdy użytkownik lub gość zaświadcza i gwarantuje, że osiągnął pełnoletność obowiązującą w ich jurysdykcji.

5. Komu możemy ujawnić Twoje dane?

Twoje dane, uzyskane na podstawie niniejszej Polityki, mogą być ujawnione kolejnym Stronom:

5.1 Przedstawiciele, podmioty stowarzyszone i podwykonawcy Firmy. Możemy to zrobić, aby zapewnić Ci pełną funkcjonalność Witryny. Ujawnianie tych informacji opiera się na indywidualnych protokołach przesyłania danych. Sugeruje, że strony te będą przetwarzać Twoje dane tylko zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

5.2 Dostawcy usług, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostów.

Niektóre funkcje Witryny lub fundacji Firmy mogą nie dotyczyć Firmy. Dlatego podczas przeglądania Serwisu Twoje dane mogą być przekazywane tym podmiotom trzecim.

5.3 Analityka

Korzystamy z Analytics, aby lepiej zrozumieć wymagania naszych gości i zoptymalizować doświadczenia użytkowników w Witrynie.

Google Analytics

Google Analytics to pomoc w zakresie analityki internetowej przyznana przez Google, która śledzi i rejestruje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i obserwowania wydajności naszej Witryny. Te dane są rozpowszechniane z innymi ustawieniami Google. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics umożliwia gościom i użytkownikom zatrzymanie gromadzenia i przetwarzania ich danych przez Google Analytics.

Hotjar

Hotjar to usługa technologiczna, która ma pomóc nam w pełni zrozumieć aktywność naszych gości (np. Ile czasu surfują i które strony, które linki preferują klikać itp.), A to pozwala nam zarządzać i rozwijać naszą Witrynę. Hotjar wykorzystuje pliki cookies oraz dodatkowe technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń (chodzi o lokalizację IP urządzenia (pozyskiwane i przechowywane tylko w zanonimizowanej formie), rozmiar ekranu urządzenia, informacje o przeglądarce, typ urządzenia (indywidualne identyfikatory urządzeń), wybrany język używany do wyświetlania naszej Strony internetowej), obszar geograficzny (tylko kraj). Hotjar przechowuje te dane w pseudonimie zowanej formie użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji do rozpoznawania różnych użytkowników ani do koordynowania ich z dalszymi danymi na temat pojedynczego użytkownika. 

5.4 Do organów regulacyjnych, takich jak organy zarządzające, policja, sądy w przypadku ich dochodzenia prawnego.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje automatycznie gromadzone dane i dane wiadomości tak długo, jak potrzebujemy tych danych, aby udostępnić Ci Witrynę lub rozwiązać Twój problem. W niektórych przypadkach możemy przechowywać Twoje dane przez dodatkowy okres, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Jak wskazano powyżej, możemy wykorzystywać Twoje dane po przeprowadzeniu procedury anonimizacji. Chcemy Państwa zapewnić, że dane te a) nie zawierają żadnych informacji, które można określić jako „dane osobowe”; oraz b) nie zawiera żadnych informacji, za pomocą których można by Cię zidentyfikować.

7. Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz szereg praw, z których możesz skorzystać kontaktując się z naszym Zespołem Wsparcia za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Te prawa to:

Prawo dostępu. Masz prawo do uzyskania od Firmy potwierdzenia czy dane osobowe, które Cię dotyczą, są przetwarzane, a jeśli Firma rzeczywiście przetwarza Twoje dane osobowe, do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania. Zawsze możesz poprosić Firmę o korektę niedokładnych danych osobowych na Twój temat.

Prawo do usunięcia. Zawsze możesz poprosić Firmę o usunięcie wszystkich danych osobowych, które od Ciebie zbieramy. Usuniemy wszystkie wcześniej zebrane dane osobowe, jeśli nie będziemy ich już potrzebować do celów, w których zostały zebrane.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawy tego przetwarzania były niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firme. Dodatkowo masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (jeśli dotyczy).

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do żądania od Firmy ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

a) zakwestionowałeś prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Firma nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie prawa do sprzeciwu do czasu sprawdzenia, czy Twoje prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Firmy.

Prawo do wycofania zgody. Jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Oznacza to, że zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, na przetwarzanie których wymagana była zgoda, począwszy od dnia cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od firmy dane, które zostały o Tobie zebrane, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi (po prostu innej firmie).

Należy pamiętać, że te prawa mają zastosowanie z pewnymi ograniczeniami:

 • W przypadku braku pewności co do tożsamości żądającego, Firma zweryfikuje tożsamość użytkownika / gościa, który żąda realizacji któregokolwiek z praw przed wykonaniem tego prawa.
 • Możemy ograniczyć prawa określone powyżej lub odmówić realizacji któregokolwiek z praw, jeśli to ograniczenie lub odmowa jest oparta na przepisach, którym podlega Firma. Firma poda również powód odmowy w odpowiedzi na Twoje żądanie.

8. Informacje dotyczące reklamacji.

Zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących prywatności, w tym skarg. Jeśli jednak uznasz, że Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych zostały naruszone, możesz wnieść skargę do Biura Rzecznika Ochrony Danych Osobowych Republiki Cypryjskiej.

9. Jak chronimy Twoje dane?

Chronimy Twoje dane stosując metodologię prawną i metodologię techniczną:

 • Metodologia prawna. Metodologię tę stosujemy podpisując odpowiednie umowy przekazywania danych z pracownikami, podwykonawcami i podmiotami stowarzyszonymi Firmy. Oznacza to, że będą zobowiązani do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.
 • Metodologia techniczna. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone odpowiednimi standardami szyfrowania. Oznacza to, że w przypadku jakiegokolwiek hipotetycznego naruszenia danych dostęp do danych bez kluczy deszyfrujących jest prawie niemożliwy.

10. Pliki cookie.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to mały plik zawierający litery i cyfry, które umieszczamy na Twoim urządzeniu elektronicznym. Te pliki cookie pozwalają nam odróżnić Cię od innych użytkowników naszej witryny, co pomaga nam zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszej witryny, a także pozwala nam ulepszać naszą witrynę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, postępuj zgodnie z Polityką plików cookie.

11. Przekazywanie danych poza Unię Europejską (dla mieszkańców EOG).

Należy pamiętać, że niektóre części naszej grupy biznesowej znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wynika z tego, że przepisy dotyczące ochrony danych mogą nie być tak rygorystyczne jak przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, a niektóre Twoje dane będą przekazywane do tych jurysdykcji. Pragniemy również poinformować, że stosujemy wszelkie środki, aby zobowiązać wszystkie części naszej grupy biznesowej, a także wszystkich naszych partnerów biznesowych spoza UE do przetwarzania Twoich danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016 / 679. Jeśli zgadzasz się z niniejszą Polityką, wyrażasz zgodę na te transfery. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę, jednak w takim przypadku funkcje Serwisu nie będą dla Ciebie dostępne.

12. Witryny internetowe osób trzecich.

Należy pamiętać, że nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Na przykład banery firm trzecich lub hiperłącza do stron internetowych osób trzecich itp. Pamiętaj, że korzystasz z tych banerów lub linków na własne ryzyko. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych witryn internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cokolwiek, co może się stać w wyniku Twojej wizyty w tych witrynach stron trzecich. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z „Polityką prywatności” lub „Informacją o ochronie prywatności” lub innym dokumentem dotyczącym prywatności w witrynie internetowej osoby trzeciej przed przesłaniem jakichkolwiek informacji do tej ostatniej.

13. Zmiany w niniejszej Polityce.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeśli to zrobimy, poinformujemy Cię o tym, zmieniając datę niniejszej Polityki. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności przy każdym wejściu na naszą Witrynę. Kontynuując korzystanie z naszej Witryny po wejściu w życie zmian w Polityce prywatności, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionej polityki.

18+